Als projectleider in natuur- en landschapsprojecten is Projectbureau Orbis actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. Het vertalen van beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten is hierbij onze specialiteit.

Projectbureau Orbis werkt samen met, en in opdracht van, diverse gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincies, gemeenten en verschillende agrarische- en natuurverenigingen.